Jak bezpiecznie przygotować deklarację PIT 37 w trakcie epidemii?

  • 28 kwietnia 2020 / 13:31
  • (Komentarzy )
Jak bezpiecznie przygotować deklarację PIT 37 w trakcie epidemii?
Jak bezpiecznie przygotować deklarację PIT 37 w trakcie epidemii?

PIT 37 jest jedną z najbardziej popularnych deklaracji podatkowych. Ze względu na stan epidemii i utrudniony dostęp do dokumentacji oraz problemy z wykonywaniem obowiązków, ustawodawca postanowił przesunąć standardowy termin do przygotowania druku do końca maja – tym samym dając podatnikom dodatkowy miesiąc na pracę. Jest to odpowiedź na apele podatników, dotyczące znaczących utrudnień w dostępie do urzędów skarbowych oraz brakach kadrowych. Obowiązek rozliczenia się i przedstawienia swojej deklaracji do organów podatkowych nie został jednak zniesiony – dlatego warto przypomnieć najważniejsze zasady dotyczące PIT oraz zarekomendować najbezpieczniejsze rozwiązania.

Zasady główne rozliczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45 ust. 1, podatnik ma obowiązek składania urzędowi skarbowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Dokument powinien zostać przygotowany według ustalonego wzoru oraz złożony zgodnie z obowiązującym terminem. Standardowo, PIT 37 składa się od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym, który ma być rozliczony. Obecnie ze względu na stan epidemii i utrudnione warunki pracy, termin za PIT-2019 został przesunięty o miesiąc - do końca maja 2020.

Komu służy PIT 37?

PIT 37 jako szczególna deklaracja służy określonym podmiotom, na określonych przez ustawodawcę warunkach. W przypadku jeżeli podatnik ich nie spełni, to wypełniając PIT 2019 będzie musiał wykorzystać najprawdopodobniej, drugie bardzo popularne zeznanie czyli PIT-3.

Formularz PIT 37 ma służyć podatnikom, którzy:

  • uzyskują przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • uzyskują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów);
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • nie są obowiązani do doliczania dochodów swoich małoletnich dzieci;
  • nie obniżają dochodów z lat ubiegłych;
  • oraz nie odliczają tak zwanego minimalnego podatku dochodowego.

Rekomendacje rozliczeniowe dla PIT 2019

Wszyscy podatnicy, którzy przygotowują obecnie deklaracje podatkowe, muszą to robić w bardzo trudnych warunkach epidemii COVID-2019. Po pierwsze, bardzo trudno obecnie skontaktować się z urzędami skarbowymi, które w większości zawiesiły między innymi - możliwość przyjmowania interesantów. Dodzwonienie się na infolinie podatkowe jest bardzo trudne. Działy kadrowe oraz biura rachunkowe zmagają się z trudnościami i brakami kadrowymi. Do tego, podatnicy boją się wizyt w urzędzie, czy nawet na poczcie, by nadać swoją deklaracje PIT 37. Dlatego w tym trudnym czasie, rekomendowane jest maksymalne wykorzystanie możliwości zapewnianych przez nowoczesne technologie i rozliczenia PIT online. Przygotowując deklarację na komputerze, w odpowiedniej aplikacji do pracy nad PIT, podatnik może liczyć na wsparcie techniczne oraz merytoryczne bez wychodzenia z domu. Następnie, złożenie PIT online przez internet, umożliwia wykonanie zobowiązania podatkowego w pełni w formule pracy zdalnej.