Ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej — czy to możliwe?

 • 22 czerwca 2022 / 10:42
 • (Komentarzy )

Zdecydowanie się na ubezpieczenie na życie pozwala na ochronę przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wydarzeń dla siebie i bliskich. Bardzo często przed przedstawieniem oferty, klient jest proszony o wypełnienie ankiety medycznej, która ma na celu ukazanie potencjalnego stanu zdrowia. Dowiedz się, czy możesz wykupić polisę na życie bez podawania takich danych.

Ubezpieczenie na życie – czy stan zdrowia ma wpływ na jego warunki?

Warto wiedzieć, że wiele czynników ma wpływ na warunki i wysokość polisy na życie. Wśród nich można wymienić:

 • sumę gwarantowaną ubezpieczenia

To właśnie ona określa maksymalne odszkodowanie, jakie można uzyskać w ramach danego ubezpieczenia.

 • zakres ochrony

Im więcej zdarzeń wchodzi w zakres ochrony, tym składka za ubezpieczenie może być wyższa. Warto jednak zadbać o wybór odpowiedniej polisy, która zabezpieczy w przypadku wystąpienia urazu czy inwalidztwa.

 • wiek ubezpieczonego

Można zauważyć zależność wysokości składki za polisę od wieku ubezpieczonego. Na najkorzystniejsze warunki mogą liczyć osoby w młodym wieku, gdyż co do zasady, mają statystycznie mniejsze ryzyko śmierci.

 • uprawiany sport

Okazjonalna jazda na rowerze czy jogging nie są aktywnościami o dużym ryzyku i często można spotkać urazy na skutek takich działań w zakresie ochrony polisy na życie. Jeśli jednak uprawiasz sport ekstremalny, musisz liczyć się z wyższą składką za ubezpieczenie.

 • stan zdrowia

Kondycja fizyczna to ważny czynnik przy wyliczaniu składki za ubezpieczenie na życie. Dlatego klienci są proszeni przez towarzystwa ubezpieczeniowe o wypełnienie ankiety medycznej.

Wymienione elementy mają duży wpływ na to, w jaki sposób jest skonstruowana polisa na życie. Stan zdrowia jest jednym z nich. Dlatego ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej wiąże się z wysokimi opłatami. Do tego taka polisa często ma bardzo niską sumę gwarantowaną oraz niewiele zdarzeń w zakresie ochrony. Wynika to z tego, że ubezpieczenie osoby o niewiadomym stanie zdrowia jest wysokim ryzykiem dla TU.

Ankieta medyczna – jakie pytania mogą się w niej pojawić?

Jeśli nie chcesz opłacać drogiej składki za ubezpieczenie na życie, najlepiej wypełnić ankietę medyczną. Mogą znaleźć się w pytania dotyczące:

 • palenia papierosów lub czasu, w którym nastąpiło rzucenie nałogu,

 • ilości oraz częstotliwości spożywania alkoholu,

 • przebytych chorób,

 • przeprowadzonych operacji lub zabiegów medycznych,

 • chorób genetycznych w najbliższej rodzinie,

 • przyjmowanych lekarstw,

 • obecnych chorób przewlekłych lub nowotworów,

 • nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych krwi i moczu.

To tylko kilka przykładów kwestii, które może poruszać ankieta medyczna do ubezpieczenia na życie. Należy zachować bezwzględną szczerość przy odpowiadaniu na pytania zawarte w niej. W przypadku zatajenia informacji ubezpieczyciel po odkryciu tego faktu będzie mieć podstawę do niewypłacenia odszkodowania. W ankiecie medycznej mogą się także pojawić pytania dotyczące uprawianych dyscyplin sportowych czy hobby. Ma to na celu ocenę, czy osoba zainteresowana ubezpieczeniem ma duże ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu na skutej wykonywania danych aktywności.