Co należy wiedzieć o pit 36

 • 24 lutego 2021 / 14:06
 • (Komentarzy )

Okres rozliczeń podatkowych właśnie się rozpoczął. Dlatego też warto pogłębić swoją wiedzę na temat pitów. Jednym z nich jest PIT-36. W poniższym wpisie znajdziesz odpowiedzi na pytania tj. czym jest PIT-36, kogo obowiązuje wypełnienie pitu 36, jak się rozliczy online oraz jakie są terminy rozliczeń za rok 2020. 

Czym jest pit 36?


PIT-36 to deklaracja podatkowa, dzięki której podatnik może dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym. Zawiera ona dochody, które osiągane są w danym roku. Można je złożyć na kilka sposobów.:

 • w urzędzie,
 • przez list,
 • za pomocą internetu - elektronicznie.

Deklarację PIT 36 rozlicza się w przypadku ogólnych zasad przy zastosowaniu skali podatkowej. 

Kto powinien wypełnić pit 36 za rok 2020?


Do pitu 36 zobowiązane są osoby, które:

 • posiadają swoją pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej,
 • otrzymują przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy albo innych podobnych umów,
 • osiągają przychody z zagranicy,
 • osiągają przychody z innych źródeł, które są opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, które nie są objęte obowiązkiem odprowadzania zaliczek,
 • na podstawie artykułu 44 ust. 7a w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) korzystają z kredytu podatkowego.

Rozliczyć się można indywidualnie lub z małżonkiem. W przypadku, gdy rozlicza się wspólnie przynajmniej jedna osoba musi spełniać powyższe kryteria. 

Rozliczenie PIT-36 online: jak to zrobić?


Obecnie można złożyć pit 36 online. Można to zrobić np. łatwo przez serwis Podatnik. Poniżej przedstawiamy w skrócie z jakich elementów składa się rozliczenie. Etap 1. Na początku wybiera się sposób rozliczania PIT-36. Zaznacza się na liście odpowiednią opcję. Może być to np. rozliczenie indywidualne. Etap 2. Należy wskazać źródło lub źródła osiąganych przychodów. Etap 3. Gdy w Etapie 2. jako źródło dochodów wskazana zostaje pozarolnicza działalność gospodarczą, należy wskazać sposób jej opodatkowania – może być to podatek na zasadach ogólnych lub podatek liniowy.
Etap 4. Należy zaznaczyć ulgi przykładowo np. na dziecko, wydatki na Internet, wpłaty na IKZE, tzw. ulgę odsetkową, darowizna, wydatki na cele rehabilitacyjne jak również pozostałe ulgi od dochodu i podatku, które przewidziano w prawie podatkowym.
Etap 5. Dotyczy wybranych ulg, które chce się odliczyć.
Etap 6. Polega na dodaniu dokumentu jak formularz PIT/0 do formularza PIT-36.
Etap 7. Jeżeli źródłem przychodów jest działalność gospodarczą to należy podać informacje na jej temat.
Etap 8. Należy podać w jaki sposób odprowadzano zaliczkę na podatek dochodowy. Czy było to miesięcznie, czy kwartalnie przeprowadzane.
Etap 9. Należy określić kwotę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy w poszczególnych okresach i podsumować kwotę. Etap 10. Zsumować składki a ubezpieczenie społeczne zapłacone oraz/albo pobrane przez płatników.  Etap 11. Zsumować składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone oraz/albo pobrane przez płatników.  Etap 12. Podać sumę ewentualnych doliczeń do podatku. 
Etap 13. Wpisać numer bankowy, na który mają zostać zwrócone pieniądze.
Etap 14. Jeżeli w Etapie 4. została wskazana darowizna, należy podać dane i kwotę.
Etap 15. Uzupełnić dane podatnika.
Etap 16. Należy sprawdzić, czy wpisane dane są poprawne. 
Etap 17. Sprawdzić podsumowanie PIT-36. Etap 18. Wysłać swój PIT-36 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukować i złożyć osobiście. Etap 19. Aby wysłać e-deklaracji PIT-36 wystarczy założyć darmowe konto podatnik.info. 

PIT 36 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?


Ostateczny termin, do którego należy wysłać PIT-36 do Urzędu Skarbowego wypada na dzień 30 kwietnia każdego roku podatkowego. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę. W tym przypadku przesuwa się dzień ostatecznego rozliczenia do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy. W obecnym roku ostatni dzień miesiąca przypada w piątek i jest to równoznaczne z ostatnim dniem rozliczenia. Rozpoczęliście już rozliczenia pitów za rok 2020?