Oto 6 najczęstszych błędów w CV. Jak ich uniknąć?

  • 18 stycznia 2021 / 11:25
  • (Komentarzy )

Nikt z nas prawdopodobnie nie przejdzie przez życie zawodowe bez sporządzenia chociażby jednego CV. Poznaj 6 błędów najczęściej popełnianych przez kandydatów.

Błąd numer 1: nieodpowiedni format i nazwa dokumentu

Przy wysyłaniu plików do firmy, do pracy w której aplikujesz nie zapomnij prawidłowo nazwać wszystkich swoich dokumentów. Nazwy powinny być formalne i odzwierciedlające zawartość, a także zawierać imię i nazwisko kandydata na stanowisko, na przykład „Jan_Kowalski_CV_2021”. Częstym błędem popełnianym przez kandydatów jest też nieodpowiedni format dokumentu. Najbezpieczniejszym wyborem jest format PDF, bez problemu odczytywany przez różne komputery i oprogramowania.

Błąd numer 2: niewłaściwie dobrane zdjęcie

Wiele osób, które nie posiadają pod ręką cyfrowej wersji swojego zdjęcia sięga po fotografie z wakacji czy z nieformalnych wyjść ze znajomymi. Nie jest to dobry wybór. Wyjątkiem są sytuacje, w których aplikujesz na stanowisko takie jak ratownik wodny – wtedy zdjęcie w czepku jest jak najbardziej adekwatne. Podobnie kierowca może przesłać dokument z fotografią, która przedstawia go za kierownicą. W zdecydowanej większości przypadków lepiej posłużyć się zdjęciem wykonanym na jasnym tle, z dobrze widoczną twarzą. Zdjęcia do dokumentów formalnych niekoniecznie są najlepszym wyborem, gdyż mało kto wypada na nich korzystnie, a kadr jest bardzo wąski.

Błąd numer 3: nieoptymalna objętość CV

Nie istnieje żadna przyjęta norma, która nakazywałaby, że CV musi mieć określoną liczbę stron. Jego objętość powinna być dostosowana do własnego doświadczenia zawodowego i potrzeby zawarcia wszystkich istotnych informacji. Usilna próba zmieszczenia się na jednej stronie może zakończyć się pominięciem ważnych aspektów, na przykład obowiązków wykonywanych na danym stanowisku. Zbyt wiele stron z kolei może zniechęcić rekrutera do czytania lub rozmyć czy ukryć najpotrzebniejsze informacje. Przykładowe CV studenta, który ubiega się o pierwszą pracę, znajdziesz w serwisie https://cveasy.pl/przykladowe-cv/student.

Błąd numer 4: niedopasowanie CV do stanowiska

Na każdy typ stanowiska powinno się tworzyć osobne CV. Rozsyłając jeden uniwersalny dokument eksponujesz wszystkim te same cechy i umiejętności zamiast uwypuklić tych najważniejszych dla danej pracy.

Błąd numer 5: brak szczegółów o piastowanych stanowiskach

Prezentując swoje bogate doświadczenie zdobyte w wielu różnych firmach można powiedzieć zaskakująco mało – przez brak opisania ich szczegółów. Pod każdą pozycją opatrzoną nazwą stanowiska przyda się po jednym zdaniu, objaśniającym zakres obowiązków i powierzonych zadań.

Błąd numer 6: niepotrzebna kreatywność

Każdy zapewne słyszał o osobach, które dostały się do pracy dzięki bardzo kreatywnemu przedstawieniu swojego życiorysu. Jednak przekombinowanie może dać odwrotny efekt. Najważniejszym aspektem jest czytelność. Należy dążyć do formy, która prezentuje się schludnie i klarownie. Przejrzyste wzory CV do wykorzystania znajdziesz na stronie internetowej https://cveasy.pl/szablony-cv.