Góralskie Posiady

  • 26 maja 2024 / 9:06
  • (Komentarzy )

Kolejne Góralskie Posiady przyciągnęły do remizy OSP w Cichem Górnym tłumy mieszkańców Cichego i sąsiednich wiosek. Trudno się dziwić bowiem posiady poświęcone były Annie Krzysiak zwanej Józeckulą.