Niepodległa

  • 12 listopada 2023 / 15:37
  • (Komentarzy )

Powiatowe obchody Święta Niepodległości w Białym Dunajcu (zapis wystąpień i Apelu Poległych)