Sołtysi z Gminy Poronin docenieni😃

  • 20 marca 2023 / 10:48
  • (Komentarzy )

Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń Wójt Gminy Poronin podziękowała sołtysom za ich zaangażowanie w sprawy gminy i poszczególnych sołectw.