Box For Life 2023 - Uzależnienia choroba XXI wieku

  • 19 stycznia 2023 / 18:10
  • (Komentarzy )

Spotkanie z ks. Michałem Olszewskim (sercanin), Markiem Kucem (terapeuta) oraz Tomaszem Adamkiem byłym bokserem zawodowym dwukrotnym mistrzem świata.