Prof. Tadeusz Łukaszczyk - ojciec polskiej onkologii

  • 15 listopada 2022 / 20:50
  • (Komentarzy )

Wykład Bronisława Chowańca-Lejczyka "Prof. Franciszek Łukaszczyk - życie i działalność"