12. Zaduszki Rabczańskie

  • 3 listopada 2022 / 11:58
  • (Komentarzy )

Już od 12 lat wspominają swoich mieszkańców, którzy wnieśli swój wkład w budowanie "małej ojczyzny" jaką dla nich była Rabka-Zdrój.