Wielki Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej😀

  • 31 października 2022 / 13:02
  • (Komentarzy )

[ OPIS ]Bóg, tradycja, kultura i praca - to pozwoliło mi przetrwać 100 lat.