Jubileusz Kapelana

  • 27 czerwca 2022 / 20:03
  • (Komentarzy )

Jubileusz 80-lecia urodzin, 55-lecia kapłaństwa i 41-lecia posługi dla Związku Podhalan ks. prał. Władysława Zązla