Latający Uniwersytet Młodzieży

  • 31 października 2021 / 19:23
  • (Komentarzy )

Młodzież szkół z gminy Czarny Dunajec nawiedziła cmentarze, zapaliła znicze i pomodliła się za byłych nauczycieli. W ramach projektu Latającego Uniwersytetu Młodzieży posprzątała również zaniedbane groby i cmentarz żydowski w Czarnym Dunajcu.