Gala Mistrzów Sportu

  • 16 czerwca 2021 / 9:05
  • (Komentarzy )

Sala widowiskowa CKiP w Czarny Dunajcu zapełniła się Mistrzami Świata, Europy i Polski. Wójt Marcin Ratułowski poraz kolejny wręczył nagrody i stypenia wybitnym sportowcom z gm. Czarny Dunajec. Gościem honorowym był Mistrz Świata Dawid Kubacki.