Spacer po Czarnym Dunajcu z historią w tle

  • 15 czerwca 2021 / 12:29
  • (Komentarzy )

Latający Uniwersytet Młodzieży w Gminie Czarny Dunajec wznowił (po pandemi) zajęcia w plenerze.