Akademia Filmowa w Czarnym Dunajcu

  • 14 czerwca 2021 / 22:25
  • (Komentarzy )

Warsztaty Animacji Fimlowej - projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Warsztaty prowadził Eugeniusz Gordziejuk i Aleksandra Kamińska - Studio EGoFILM Ewelina Gordziejuk.