Majówka w Nowem Bystrem

  • 21 maja 2021 / 17:00
  • (Komentarzy )

Tradycja "majówek" na Podhalu nie ginie, każdego dnia przy kapliczkach "Maryjnych" zbierają się ludzie, żeby pieśnią i modlitwą chwalić Maryję.