Latający Uniwersytet Młodzieży w Czarnym Dunajcu

  • 25 kwietnia 2021 / 7:18
  • (Komentarzy )

Projekt edukacyjny dla młodzieży, mający na celu podniesienie świadomości historii lokalnej oraz promocję miejsc pamięci.