Słodkie Pomaganie - losowanie

  • 13 lutego 2021 / 12:01
  • (Komentarzy )

Fundacja DUNAJEC Pomoc Polakom na Kresach w podziękowaniu darczyńcom w każdym miesiącu przeprwadzać będzie losowanie słodkich upominków. Pierwsze losowanie on-line.