Spotkanie z Żywym Rzemiosłem - portki góralskie

  • 29 sierpnia 2020 / 10:03
  • (Komentarzy )

Widzieliście górala bez portek? Chyba nie (no może niektóre baby widziały😂), ale czy wiecie jak one powstają?