Święty Nepomucen z Suchego

  • 16 maja 2020 / 22:57
  • (Komentarzy )

Jak powiadają najstarsi mieszkańcy Suchego kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena stoi we wsi od niepamiętnych lat. Święty chroni wieś od powodzi, ale upływający czas odbija na nim swoje piętno. Mieszkańcy w podzięce za ochronę i z okazji jubileuszu 400-lecia lakacji wsi postanowili przywrócić świętemu dawny blask.