Studia na PPUZ w czasie pandemii

  • 30 marca 2020 / 23:13
  • (Komentarzy )

Czas pandemii dla nikogo nie jest łatwy. Również dla studentów i pracowników uczelni. Odwiedziliśmy nowotarskie PPUZ, aby sprawdzić jak włodarze placówki radzi sobie w dobie kryzysu.