Szkolenie w Czarnym Dunajcu

  • 16 września 2019 / 20:33
  • (Komentarzy )
Każdy mieszkaniec Małopolski ma szansę na zdobycie nowego (wymarzonego) zawodu. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili szkolenie we wszystkich gminach Powiatu Nowotarskiego. Z naszą kamerą uczestniczyliśmy w szkoleniu w gminie Czarny Dunajec.