Ku Chwale Matce Bożej!

  • 15 maja 2019 / 21:06
  • (Komentarzy )

Na Bachledówce, śpiewem oddano cześć Matce Bożej.