Bezpieczny Szczęśliwy Senior - drugie spotkanie

  • 11 marca 2019 / 14:27
  • (Komentarzy )

Podczas kolejnego spotkania w Czarnym Dunajcu, seniorzy poznali szczegóły prawne, związane z przekazywaniem majątku.