Przeszłość i przyszłość Hotelu Palace

  • 26 września 2018 / 18:55
  • (Komentarzy )

W dniach 13–15 września 2018 odbyła się międzynarodowa konferencja "Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość", zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach cyklicznego wydarzenia muzealnego Dni Pamięci Ofiar Gestapo w 2018 roku. W Muzeum Historycznym Fabryki Emalii Oskara Schindlera w Krakowie spotkali się naukowcy i specjaliści z zakresu muzealnictwa, historii, archeologii, etnologii, socjologii. W panelach prelekcyjnych przedstawili swoje wyniki badań, opracowań historycznych oraz podzielili się swoimi doświadczeniami w przywracaniu pamięci miejscom i osobom do tej pory zapomnianym. W nawiązaniu do podstawowego wątku konferencji - Dni Pamięci Ofiar Gestapo, Zbigniew Sikora przedstawił temat: „Palace - siedziba Gestapo Zakopane; historia Dystryktu, odzyskania budynku oraz planów utworzenia muzeum”. W prelekcji po raz pierwszy publicznie zostały przedstawione podstawowe idee scenariusza Muzeum Palace w Zakopanem, który będzie teraz opracowywany pod względem architektonicznym, aranżacyjnym i technicznym.