Ciesielskie Śpasy

  • 10 sierpnia 2018 / 19:06
  • (Komentarzy )

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w Chochołowie rozpoczęły się Ciesielskie Śpasy!