Małopolski Tele Anioł

  • 9 lipca 2018 / 16:30
  • (Komentarzy )

Projekt Małopolski Tele Anioł ma znacznym stopniu poprawić komfort życia osób starszych i niepełnosprawnych. Więcej informacji w materiale!