Policja edukuje: cyberprzestępczość

  • 30 kwietnia 2018 / 17:55
  • (Komentarzy )

Zarówno dzieci jak i młodzież korzystając z Internetu, w szczególności zaś portali oferujących publikację dowolnego filmu - nie są świadomi, że mogą stać się cyberprzestępcami albo paść ofiarom zjawiska cyberprzestępczości.