Węzeł Tatrzański w Poroninie - postęp prac

  • 27 kwietnia 2018 / 21:00
  • (Komentarzy )

Jak wygląda budowa "Węzła Tatrzańskiego" w Poroninie? Czy prace posuwają się we właściwym tempie?