XXIV Kongres Euroregionu "Tatry"

  • 26 kwietnia 2018 / 14:53
  • (Komentarzy )

Wczorajszy Kongres był czasem podsumowań i rozmowy o najbliższych planach. Zapraszamy na relacje z wydarzenia!