Ostatnia Wieczerza w Łapszach Niżnych

  • 29 marca 2018 / 21:03
  • (Komentarzy )

Dzisiaj mieszkańcy Łapsz Niżnych wspominali wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy Jezusa i apostołów.