Co po gimnazjum?

  • 22 marca 2018 / 9:56
  • (Komentarzy )

Uczniowie ostatnich klas gimnazjów stoją przed wyborem. Jaką placówkę wybrać i jak kształtować swoją ścieżkę zawodową? To bardzo ważna decyzja,  wytyczająca ścieżkę przyszłości dla gimnazjalistów.