Podhalanka na Jarmarku Podhalańskim

  • 21 sierpnia 2017 / 14:30
  • (Komentarzy )

Studenci i Władze Podhalańskiej Uczelni odwiedzili Jarmark Podhalański. Zapraszamy na relację!