XXII Spiska Watra

  • 3 lipca 2017 / 16:24
  • (Komentarzy )

Wczoraj odbyła się XXII Spiska Watra. Folklor ziem spiskich prezentowano na wiele sposobów. Zapraszamy na relację z wydarzenia!