Walka młodych o czyste powietrze

  • 10 maja 2017 / 12:11
  • (Komentarzy )

Starania młodych o czystość powietrza zostały nagrodzone. Gmina Nowy Targ doceniła wkład uczniów szkół podstawowych w "Oddech czystym powietrzem".