Nietypowy wykład na PPWSZ

  • 19 kwietnia 2017 / 14:02
  • (Komentarzy )

Dzisiaj dla studentów PPWSZ wykład poprowadzili pracownicy Parku Narodowego Gór Skalistych. Więcej szczegółów w materiale!