Otwarte Zawody Narciarskie w Zębie 2017

  • 9 lutego 2017 / 18:22
  • (Komentarzy )

Impreza odbyła się już po raz 25 i jak co roku  zawodom przyświecał szczytny cel.