"PALACE"- Katownia Podhala

  • 20 grudnia 2016 / 17:29
  • (Komentarzy )

Muzeum Walki i Męczeństwa "PALACE"- Katownia Podhala

WALCZY O PAMIĘĆ DLA OFIAR HITLEROWSKIEGO REŻIMU.