Taczki i czerwona kartka dla Radnych

  • 25 października 2013 / 0:33
  • (Komentarzy )

"Gazdowskie Rolls-Roysy", czyli dwie stare taczki stanęły przed Urzędem Miasta w Zakopanem w dniu sesji Rady Miasta. To dalsza część protestu mieszkańców Furmanowej, którzy domagają się drogi dojazdowej do swoich posesji oraz dopłat do cen za wodę.