Witaj Maj, Trzeci Maj!

  • 10 maja 2013 / 8:55
  • (Komentarzy )

Mszą świętą w ogrodzie kościoła św. Katarzyny i uroczystościami pod tablicą ofiar bolszewizmu w Nowym Targu uczczono oficjalnie 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, które przeszły przez rynek w przemarszu prowadzonym przez miejską orkiestrę dętą.