Euroregion "Tatry" po kongresie

  • 9 kwietnia 2013 / 21:15
  • (Komentarzy )

W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbył się XIX Kongres Związku Euroregion "Tatry". Podczas obrad m. in. wybrano nowe władze związku oraz podjęto uchwałę o przystąpienu Związku do Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej "Tatry" sp. z o. o.