Polskie Koleje Linowe na sprzedaż

  • 13 grudnia 2012 / 17:01
  • (Komentarzy )

Prezes Polskich Kolei Górskich – Łukasz Chmielowski zapowiada, że będą walczyć o PKL. Proces prywatyzacji ma się zakończyć w pierwszej połowie 2013 roku.