I Światowy Zjazd Orawian - odsłonięcie tablicy pamiątkowej

  • 20 lipca 2012 / 15:32
  • (Komentarzy )

I Światowy Zjazd Orawian. Reportaż z uroczystości odsłonięcia obelisku oraz tablicy pamiątkowej I Światowego Zjazdu Orawian.