W Tatry bez przewodnika.

  • 13 września 2011 / 12:33
  • (Komentarzy )

Po wprowadzeniu ustawy o ratownictwie traci moc rozporządzenie o bezpieczeństwie w górach.