Pikieta na zakopiance w Białym Dunajcu

  • 22 sierpnia 2011 / 9:37
  • (Komentarzy )

Miało dojść do rozmów mieszkańców z GDDKiA, zakończyło się pikietą.