W Sejmie o Parkach Narodowych

  • 22 sierpnia 2011 / 9:22
  • (Komentarzy )

Posłowie zadecydują o finansowaniu parków oraz o ustawie o ratownictwie.