Potok Młyniska do remontu

  • 15 czerwca 2011 / 14:51
  • (Komentarzy )

Potrzebne fundusze na ten cel przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.