Solary tylko dla domów prywatnych.

  • 16 maja 2011 / 9:19
  • (Komentarzy )
Wójt w tej sprawie zamierza wystąpić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów