Bal charytatywny TIG - opinie i wrażenia (cz.7).

  • 21 lutego 2011 / 23:54
  • (Komentarzy )

Tatrzańska Izba Gospodarcza – Bal Charytatywny, Zakopane 2011.
Opinie i wrażenia uczestników zebrała Ewa Czamańska.

Małgorzata Chechlińska – Prezes TRIP.